Видео: Децата на Преподобния Мун

Децата на Мун Муун семейството на Муун Мун синове и дъщери

ДЕЦАТА НА ПРЕПОДОБНИЯ МУН

Д-р Мун и съпругата му Хак-жа Хан включват благословен брак 1960 г. и имат 14 деца (7 момичета и 7 момчета). В момента внуците им надминават 50. Всичките им деца дълбоко уважават дейността и саможертвения живот на родителите си посветен на Бог и постигането на световен мир. Децата им са също отдадени на тази визия за установяване на „Култура на сърцето“ и здраво общесво на основата на истински семейства.

Ин-джин Мун

Хьо-джин Мун: REBIRTH

Хьон-джин Мун: Реч в ООН за междурелигиозно помирени

Визията за „Човечеството като Едно Семейство с център Бог“

Хьон-жин Мун е третият син на преподобния Сан Мьон Мун. Хьон-жин Мун самия има 7 деца и освен, че е много успешен бизнесмен той е и много активен в продължаване на каузата на баща си за постигането на световен мир. Негови са инициативите за „Служба за Мир“ – да изградим Нова световна Култура на Сърцето чрез служене и живот за другите. Негова инициатива са и Глобалните фестивали за мир.

Децата на Мун Муун семейството на Муун Мун синове и дъщери

Advertisements